Over ons

De EMDV (Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging) is gevestigd op een terrein aan de Hooverenweg 35 / Molenweg te Amby Maastricht. De vereniging werd in 1934 opgericht met als doelstelling het bevorderen van de dahliateelt en de ontwikkeling van de kennis en behandeling van dahlia’s. Van de beginjaren van de EMDV is helaas niet veel (meer) bekend.
Indien u aanvullende informatie heeft, mail dan naar: info@emdv.nl

Onze Geschiedenis

Er is geen archief dat vanuit de beginjaren is bijgehouden.

emdv gedenksteen Gerard Noten


Uit aantekeningen van de heer Jaques Jamin, en aanvullend onderzoek, onderstaand een begin van het ontstaan en verdere verloop van de vereniging.
Blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven is deze op 8-11-1934 opgericht. Zoals in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw gebruikelijk werden door de leiding van de Rooms Katholieke Kerk diverse verenigingen opgericht als tegenwicht tegen het opkomende socialisme. Ook de E.M.D.V. werd in die tijd opgericht. Leden waren bloemen liefhebbers die in café de Keigel op de Brusselsestraat in Maastricht tegen elkaar zaten op te scheppen over hun mooie en grote bloemen.

Onder toezicht van de nog jonge Parochie St. Lambertus hebben enkele personen deze vereniging gesticht. De namen van deze oprichters /eerste bestuursleden zijn niet meer allemaal bekend.
Jaarlijks werd er binnen de vereniging een wedstrijd gehouden in clublokaal “De Keigel” in Maastricht. Deze wedstrijd ging altijd samen met de tentoonstelling van de kanarievereniging.
Er was een tuin-inspecteur (de heer Hamers) die controleerde of de ingebrachte bloemen wel in de eigen tuin werden gekweekt.
In 1962 kreeg de vereniging een terrein voor het kweken van de bloemen in Amby. Grofweg begrensd door de Peutgensweg en de Ambyerstraat-Zuid. Ongeveer op de plek van de huidige uitbreiding Roggehegge. Daar kregen ook de leden die geen eigen tuin hadden de gelegenheid om dahlia’s te kweken. Midden jaren zeventig is de vereniging verhuisd naar haar huidige locatie (Hoek Hoovenerweg / Molenweg) in Maastricht-Amby.
Toen de vereniging zijn plek in Amby vond werd ook jaarlijks een Dahlia tentoonstelling gehouden in de “Amier Hoof” op het Severenplein in Amby-Maastricht.

jaartal onbekend
de nieuwe Limburger 14 september 1962


In de jaren 70/80 ging de vereniging jaarlijks op bezoek bij een zustervereniging in Wommelgem (provincie Antwerpen) om met bloemen hun tentoonstelling op te fleuren. De Belgen bezochten ook jaarlijks de tentoonstelling in Maastricht.

1991 emdv tentoonstelling


‘Vroeger’ werd door de vereniging jaarlijks de hal van het station in Maastricht versierd. Hierbij is jarenlang een grote draaiende molen met ingestoken dahlia’s versierd. Uit de stationshal is ook de schaal afkomstig die in het plantsoen van het Sterreplein in Maastricht staat.
   
Deze schaal is in 1941 (bron beeldig Maastricht) door EMDV aan de gemeente Maastricht geschonken bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Nederlandsche Spoorwegen. De schaal was in eerste instantie geplaatst in de hal van het Stationsgebouw. Enkele jaren na de oorlog is ze naar haar huidige plek verhuisd.
Het is een bloemenschaal in gegoten beton met een doorsnede van + 2 meter en 80 cm hoog. De schaal staat op 4 betonnen zuiltjes van + 1 meter hoog. Het geheel staat in een vijfpuntige ster van bloemen in het gazon.


In 2009 vierde de vereniging haar 75 jarig jubileum en blijkt nog steeds springlevend. Bij die gelegenheid is een nieuwe dahlia ten doop gehouden “de ster van Maastricht”. Het aantal variëteiten is in de loop van de jaren toegenomen tot meer dan 100. Ook de open dagen worden ieder jaar nog goed bezocht. (Wordt ongetwijfeld vervolgd)